CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN


Chương trình thành viên

Chương trình bao gồm 3 cấp độ thành viên: Silver/Gold/Dimond với quyền lợi và mức ưu đãi khác nhau.

Mỗi khi thực hiện giao dịch tại Solgar Vietnam Website, giá trị mua hàng của quý khách sẽ được lưu lại trong tài khoản.

Mỗi khi quý khách mua hàng, quý khách sẽ có cơ hội để nâng cấp thành viên.

Giá trị mua hàng để quy đổi cấp độ thành viên như sau:


Ưu đãi thành viên

Sau khi mua hàng thành công, giá trị mua hàng của quý khách sẽ được ghi nhận vào tài khoản của quý khách.

Giá trị mua hàng sẽ được quy đổi thành lợi ích chiết khấu như bảng phía trên:

Ví dụ: Với một lần mua hàng với giá trị 5,500,000 (VND), quý khách có thể:

  • Trở thành thành viên VÀNG của Solgar Việt Nam.
  • Được cộng 3% tích điểm tương đương với giá trị đơn hàng và có thể sử dụng điểm tích cho lần mua tiếp theo.
  • Được giảm giá trực tiếp thêm 10% khi thanh toán

Lưu ý:

  • Giá trị mua hàng chỉ được tích lũy nếu như quý khách là thành viên của Solgar Việt Nam và nếu quý khách thanh toán online (không phải thanh toán bằng tiền mặt).
  • Hạng thành viên sẽ được tính theo luật thành viên và có hiệu lực trong 01 năm. Sau 1 năm, nếu không duy trì đủ điều kiện thì hạng thành viên sẽ bị tụt.
  • Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý khách. Hãy kiểm tra Chính sách quyền riêng tư để biết thêm chi tiết